Wednesday, May 18, 2011

p'uxʷp'uxʷ


tam qsipi čn xʷuy ččsax̣m č' wilbur u čn x̣ect t p'uxʷp'uxʷ.


łuʔ p'uxʷp'uxʷ epł piq snc'ʔekʷt.


nexʷ epł k'ʷk'ʷiyumeʔ picčł l' nišut n stulixʷ.


epł xʷeʔyit sq'ʷastqin.


hi q'ʷay łuʔ sččmasqt. hi čtim'.


x̣ʷelntm t citxʷ ččsax̣m łuʔ p'uxʷp'uxʷ.

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails