Wednesday, May 04, 2011

snc'ʔek'ʷthoy qe wičntm łuʔ sp'q'ni n sččmasq't u qe enwenm łuʔ skʷkʷl'il's. hes c'ʔekʷmi hecyaʔ łuʔ snc'ʔekʷt. hi kʷri łuʔ smukʷšn ec'x̣ił t sp'q'ni y'e n stulixʷ. nexʷ qʷamqʷmt łuʔ słaq snc'ʔekʷt. šey' heł xʷlil łuʔ stulixʷ.

Finally we saw the sun in the sky and felt its warmth. All flowers are blooming. The arrow leaf balsam root is yellow like a sun on the land. The serviceberry flowers are also beautiful. Indeed, the world is alive again.

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails